Spółka akcyjna Affare powstała w październiku 2007 roku.

Istotą naszego działania jest i będzie kupno i budowa lokali użytkowych, magazynów i pensjonatów na terenie Polski z przeznaczeniem na wynajem.

Oferta naszej firmy jest skierowana do grupy przedsiębiorców zajmujących się tzw. smallbusiness.

Więcej...
in English en español in italiano
Nasi partnerzy

AVAL-CONSULT
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów
Gdańsk, ul. Kartuska 5

"AK-PA"
Biuro Biegłego Rewidenta sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Otwarta 38B/8

Kancelaria Notarialna
Piotr Brzozowski
Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 52

Affare S.A.

Czym się zajmujemy i dokąd zmierzamy

Po polsku · in English · en español · in italiano

Spółka akcyjna Affare powstała w maju 2007 roku.

Istotą jej działania jest i będzie kupno oraz budowa lokali użytkowych , magazynów typu self storage oraz pensjonatów i hoteli na terenie Polski z przeznaczeniem na wynajem. W kolejnej fazie rozwoju firmy spółka poszukiwać będzie atrakcyjnych nieruchomości zlokalizowanych na Półwyspie Iberyjskim i południu Włoch poprzez spółki zależne powołane w tym celu lub we współpracy z firmami operującymi na tamtejszych rynkach.

Oferta naszej firmy ma być skierowana do grupy przedsiębiorców zajmującej się tzw smallbusinesem, jak również do instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych poszukujących powierzchni biurowych oraz magazynowych. Przy czym koncentrować się będziemy na obiektach niskopowierzchniowych z racji możliwości finansowych naszej spółki jak również z występującej niszy rynkowej w tym segmencie rynku nieruchomości.

W marcu bieżącego roku spółka przeprowadziła emisję 757 000 akcji serii C po cenie nominalnej 1 zł za walor. Akcje spółki objęło 31 osób fizycznych.

Natomiast w dniu 26.08.2009 r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzje o wprowadzeniu 757.000 akcji serii „C” do obrotu publicznego na rynku NewConnect.

Rynek NewConnect, ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla młodych rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe jest tu także notowanie firm z innych branż). Oferta GPW jest czymś nowym w Polsce, ale w Europie funkcjonują już takie platformy, np. rynek AIM w Londynie czy First North w ramach skandynawskiej grupy OMX.

NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

W chwili obecnej spółka posiada 4 lokale użytkowe, jeden zlokalizowany w Gdyni i trzy w Gdańsku. Wszystkie lokale wynajmowane są przez osoby fizyczne.

W roku 2010 zarząd spółki skoncentruje swoje działania inwestycyjne w segmencie lokali użytkowych celem dalszego poszerzania oferty spółki. Środki na realizację powyższego celu pochodzić będą z kolejnej emisji akcji planowanej na 2-3 kwartał 2010 roku. Będzie to emisja typu private placement lub emisja z prawem poboru. Nie wyklucza się również realizacji obydwu projektów jednocześnie. Rozważa się również ewentualność fuzji z innymi podmiotami gospodarczymi o zbliżonym profilu działalności, notowanymi juz na GPW w Warszawie jak również pozostającymi w chwili obecnej poza domeną publiczną.

Na 2011 rok planowany jest projekt budowy pierwszego w północnej Polsce magazynu typu self storage. Usługa ta adresowana jest głównie do małych przedsiębiorstw i osób fizycznych. Mogą oni wynająć dowolną powierzchnię (od 0,5 m2 do kilkudziesięciu m2), na dowolny termin (od kilku dni do nawet kilku lat).

Główne zalety takiego rozwiązania to optymalizacja kosztów wynajętej powierzchni do magazynowania lub składowania rzeczy. Dodatkowe zalety to m.in. całodobowy dostęp do pomieszczeń, dogodna lokalizacja oraz szerokie spektrum zabezpieczeń zarówno obiektu jak i indywidualnych boksów.

Optymalizacja kosztów wynajmu powierzchni magazynowych wydaje się szczególnie ważna w czasie obecnego kryzysu finansowego, który spowodował zmiany również na rynku usług magazynowych. W obliczu spadku sprzedaży towarów, konieczności podjęcia decyzji o czasowej likwidacji biura, magazynu czy sklepu, klienci poszukują alternatywnej przestrzeni, gdzie będą mogli przechować swoje rzeczy. Rozwiązania typu storage wydają się być tu idealne, a rynek bardzo chłonny na takie usługi.

Na polskim rynku powierzchni komercyjnych jest to rynek dopiero w początkowej fazie rozwoju. Znalezienie kilku lub kilkunastu metrów powierzchni magazynowej jest praktycznie niemożliwe. Tymczasem na rynku amerykańskim jest to bardzo rozpowszechniony segment. Także Europa zaczyna rozwijać się w tym obszarze. W Wielkiej Brytanii do dyspozycji klientów jest 2,5 mln m2 powierzchni magazynowej. Największy operator w Europie ma 177 magazynów w 7 krajach starego kontynentu. W Hiszpanii, w ostatnich 7 latach, postało 75 nowych placówek, zaś we Francji magazynów jest już 199. W Polsce w chwili obecnej funkcjonują zaledwie 2 magazyny w Warszawie (magazyny self-storege, czyli do samodzielnego magazynowania). Zdaniem zarządu Spółki jest to bardzo atrakcyjny rynek zwłaszcza, że jak dotąd w Polsce praktycznie nieznany. Zarząd spółki zamierza udoskonalić Amerykańskie doświadczenia poprzez wprowadzenie własnych pomysłów wynikających z obserwacji funkcjonowania tamtejszych rozwiązań.

Zgodnie z przyjętą przez akcjonariuszy Affare S.A. strategią rozwoju trzecim planowanym etapem rozwoju Spółki jest prowadzenie własnego pensjonatu lub hotelu na terenie Polski. Spółka zakłada, że w przyszłości projekt ten będzie stanowił główne źródło jego przychodów. W przypadku posiadania przez Spółkę kilku lub kilkunastu tego typu obiektów zarząd spółki rozważy skoncentrowanie działalności tylko na branży hotelarskiej.Środki na realizację tego projektu spółka planuje pozyskać z emisji akcji wspomaganej środkami własnymi lub ewentualnie kredytem bankowym.

Spółka rozwijając się zamierza pozyskiwać kapitały z rynku giełdowego, jednakże w niesprzyjających sytuacjach okołorynkowych (np. bessa na giełdzie) nie wyklucza się zaciągnięcia kredytów tak aby nie wstrzymywać rozwoju firmy. W chwili obecnej Spółka może wspomagać się kredytami bankowymi zaciągniętymi pod hipotekę posiadanych obiektów, jednakże strategią Spółki jest jej upublicznienie i uzyskanie dostępu do szerokiego grona inwestorów umożliwiającego pozyskanie środków na inwestycje z kolejnych emisji akcji.

Po zrealizowaniu pierwszych 3 strategicznych celów rozwoju AFFARE S.A. działania zarządu ukierunkowane zostaną na przygotowaniu spółki do debiutu na rynku regulowanym.

Biorąc pod uwagę fakt iż wzrost wartości spółki generowany będzie nie tylko z przychodów z tytułu wynajmu posiadanych nieruchomości ale również ze wzrostu ich wartości w długim okresie czasowym , potencjalni akcjonariusze będą mieli zapewniony dochód zarówno z dywidendy jak i wzrostu ceny posiadanych akcji wynikający ze zwiększenia wartości samej spółki.