Spółka akcyjna Affare powstała w październiku 2007 roku.

Istotą naszego działania jest i będzie kupno i budowa lokali użytkowych, magazynów i pensjonatów na terenie Polski z przeznaczeniem na wynajem.

Oferta naszej firmy jest skierowana do grupy przedsiębiorców zajmujących się tzw. smallbusiness.

Więcej...
in English en español in italiano
Nasi partnerzy

AVAL-CONSULT
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów
Gdańsk, ul. Kartuska 5

"AK-PA"
Biuro Biegłego Rewidenta sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Otwarta 38B/8

Kancelaria Notarialna
Piotr Brzozowski
Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 52

Affare S.A.

Archiwum aktualności

PRZEJĘCIE ART Sp. z o.o.

W dniu 1 września spółka Affare S.A. przejęła 100% udziałów w ART Sp. z o.o.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AFFARE S.A.

W dniu 12 lipca 2011r odbyło sie Walne Zgromadzenie na którym rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

WZA udzieliło skwitowania z działalności zarówno Radzie Nadzorczej i Zarządowi oraz zaakceptowało wszystkie przedstawione wyżej uchwały.

Wygaśnięcie umowy

Z dniem 31-12-2010r wygasła umowa z Biurem Maklerskim DnB Nord na świadczenie usług w zakresie pomocy przy wprowadzaniu akcji spółki Affare S.A. do obrotu publicznego.

Zarząd spółki informuje iż umowa z w/wym biurem nie będzie kontynuowana.

Udzielenie absolutorium/zmiana na stanowisku przew. RN

W dniu 09-07-2010r odbyło WZA AFFARE S.A. na którym podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium za rok 2009 dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz o odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Andrzeja Borowego i powołaniu na to stanowisko p.Izabeli Uchańskiej

Powołanie członka zarządu

W dniu 12-09-2010r Rada Nadzorcza Affare S.A. podjęła uchwałę o powołaniu p.Andrzeja Borowego na stanowisko v-ce Prezesa Zarządu Affare S.A."

Wycofanie wniosku

W dniu 21 grudnia 2009 roku Zarząd Spółki Affare podjął decyzję o wycofaniu wniosku z GPW dotyczącego dopuszczenia akcji serii C do obrotu publicznego celem jego uzupełnienia.

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C

Spółka Affare S.A. informuje, iż w dniu 14.12.2009 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 757.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

UCHWAŁA KDPW

W dniu 24 listopada 2009 r Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjał uchwałę o dematerializacji 757.000 akcji serii "C".

Kopia uchwały do pobrania tutaj.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 26.08.2009r w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym podjęto decyzję o dematerializacji 757.000 akcji serii "C" i wprowadzeniu ich do obrotu publicznego na rynku NewConnect prowadzonego przrez GPW w Warszawie.

Protokół z posiedzenia WZA do pobrania tutaj.

Umowa z Biurem Maklerskim Banku Dnb Nord Polska S.A.

W dniu 03.07.2009 roku została podpisana umowa z BIUREM MAKLERSKIM BANKU Dnb NORD POLSKA S.A. o współpracy w zakresie usług AUTORYZOWANEGO DORADCY NA RYNKU NewConnect.

Emisja akcji serii "C".

W dniach od 12 lutego do 8 maja spółka przeprowadziła emisję 757.000 akcji serii "C" w cenie nominalnej 1 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowego akcjonariusza.

Akcje nowej serii objęło 31 osób fizycznych