Spółka akcyjna Affare powstała w październiku 2007 roku.

Istotą naszego działania jest i będzie kupno i budowa lokali użytkowych, magazynów i pensjonatów na terenie Polski z przeznaczeniem na wynajem.

Oferta naszej firmy jest skierowana do grupy przedsiębiorców zajmujących się tzw. smallbusiness.

Więcej...
in English en español in italiano
Nasi partnerzy

AVAL-CONSULT
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów
Gdańsk, ul. Kartuska 5

"AK-PA"
Biuro Biegłego Rewidenta sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Otwarta 38B/8

Kancelaria Notarialna
Piotr Brzozowski
Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 52

Abakos Self Storage

80-034 Gdańsk
ul. Dąbrówki 80/9
tel.0 58 340 04 37
fax 0 58 342 45 75
kontakt@affaresa.pl

rzeczik prasowy:
red. JACEK MACH
tel.: 501 365 561


Kapitał zakładowy:
1 657 000 akcji o wartości nominalnej 1zł.

KRS: 0000291019, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AFFARE S.A.

W dniu 25 czerwca 2012 r odbyło sie Walne Zgromadzenie na którym rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

 • Wybór Przewodniczącego obrad;
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.);
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2011 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2011 r.);
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2011 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2011 r.);
 • Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2011 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2011 r.);
 • Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2011 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2011 r.);
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji serii A i B z akcji imiennych na akcje na okaziciela.
 • Wolne wnioski;
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

WZA udzieliło skwitowania z działalności zarówno Radzie Nadzorczej i Zarządowi oraz zaakceptowało wszystkie przedstawione wyżej uchwały.

REZYGNACJA PREZES

W dniu 11 sierpnia prezes zarzadu p. Andżelika Kobylińska złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska motywując to względami zdrowotnymi. Rezygnacja została przyjęta.

Starsze aktualności »